Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа №19" Кам'янської міської ради


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
HotLog ЗНО

Звіт про діяльність школи

 

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Зако0нів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я.

Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

У вересні 2017 року школа розпочинає свій 57 навчальний рік.

На початок 2016/2017 року у школі навчалися 545 учнів.

Укомплектовано 21 клас, середня наповнюваність класів – 26 учнів.

Школа І ступеня – 8 класів, школа ІІ ступеня - 11 класів, школа ІІІ ступеня – 2 класи.

Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2016/2017 навчальному році були:

§  організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

§  спільна робота з ДНЗ;

§  контроль за відвідуванням  учнями навчальних занять;

§  організація навчання за індивідуальною формою.

У  минулому  році працювало 2 групи продовженого дня, які відвідувало 60 учнів 1-4-х класів. Групи працювали за рахунок державного бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети, спальня . У І, ІІ семестрі всі ГПД були укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами вчитель вихователів Скорець Володимира Володимирівна, вчитель вихователь Зеленська Наталя Петрівна, психолог Мовчан Вікторія Вікторівна, соціальний педагог Куковенкова Людмила Олександрівна, логопед Куляба Вікторія Юріївна. Усі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувалися  режиму  роботи, прогулянками на свіжому повітрі, які були спортивно розважальні, також діти знайомляться з оточуючим світом, спілкуються з товаришами . У групі продовженого дня працювали такі гуртки, «Сонячні барви», «Шашки», «Тхеквондо», «Малювання».

У 2016/2017 навчальному році у навчальному закладі за індивідуальною формою навчалось 3 учні (довідки ЛКК міських лікарень), що складає 0,6 % від загальної кількості учнів школи. З них: 2-А – 2 учня, 3-А  - 1 учень, всі мають достатній рівень досягнень.

Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працюють з учнями вдома.

Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Слід зазначити, що організація навчально-виховного процесу за індивідуальною формою забезпечувала не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й допомагала розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах.

Упродовж кількох років одним із основних напрямків роботи педагогічного колективу школи є створення умов для виявлення та розвитку здібностей кожної дитини в умовах упровадження профільного навчання. Профілізація навчання передбачає розширення науково-освітнього простору для учнів та педагогів; здійснює цілеспрямовану довузівську підготовку із залученням кадрового потенціалу ВНЗ; підсилює мотивацію учнів і підвищує інтерес до вивчення предметів тощо.

У 2016/2017 навчальному році в школі функціонували 2 профільних класи:  10 (20 учнів), 11 (26 учнів) – технологічний профіль.

В умовах профілізації навчання співпраця з вищими навчальними закладами є одним із напрямків роботи закладу:

–        Дніпровським державним технічним університетом;

–        Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту;

–        Дніпропетровською національною гірничою академією.

    Це пов‘язано з тим, що вищезазначені ВНЗ мають багато різноманітних факультетів та готують спеціалістів широкого спектру професій. Спільна робота охоплювала навчально-виховний процес, роботу з обдарованими учнями, методичну допомогу вчителю.

Співпраця з ВНЗ велася за такими напрямками:

§ профорієнтаційна робота (Дні відкритих дверей, екскурсії у ВНЗ, виступи представників ВНЗ на батьківських зборах та у класах);

§ відвідування лекцій та практичних занять на базі ВНЗ;

§ проведення лекцій, уроків викладачами ВНЗ на базі школи;

§ допомога викладачів ВНЗ у підготовці учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів, до захисту науково-дослідницьких робіт МАН;

§ педагогічна практика студентів ВНЗ на базі навчального закладу.

У 2016 році зі школи було випущено 26 одинадцятикласників, переведено 26  учнів до 10-го класу, 2 учні перейшли з інших шкіл.

Динаміка випуску учнів школи за п’ять останніх років має наступний вигляд:

 

Категорія випускників

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Учні 9-х класів

48

40

44

Учні 11-х класів

19

20

26

Усього

67

60

70

 

 

 

 

 

 

Статистичний аналіз даних показав, що станом на 31.08.2017 всі 44 випускників 9-х класів (100%) продовжують навчання.

 

 

 

Порівняльна таблиця продовження навчання випускниками 9-х класів:

 

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Кількість випускників, які навчаються, з них:

48(100%)

40 (100%)

44 (100%)

10 класи денних шкіл

25(52%)

24(60%)

26(59%)

Вечірні школи

-

-

-

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

13(27%)

12(30%)

15(34%)

ПТНЗ із середньою освітою

10(21%)

4 (10%)

3(7%)

Виїхали за межі міста

-

-

-

 

З даних таблиці видно, що на відміну від минулого року, у 2017 році відсоток учнів, які продовжили навчання в 10-х класах, зменшився на 1%.

При цьому збільшилась кількість випускників, які продовжили навчання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на 4%) і зменшилась кількість учнів, які продовжують навчання в ПТНЗ (на 1%).

У 2017 році випущено 26 учнів  11-го класу, з них продовжують навчатися 26 учнів (100%).

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

-    навчально-виховний процес має тенденцію до розвитку;

-    діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;

-    у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

-    школа підтримує свій позитивний імідж;

-    створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

-    значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);

-    методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

-    створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.